วงกลม https://wongglom.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=02-08-2007&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=02-08-2007&group=9&gblog=1 https://wongglom.bloggang.com/rss <![CDATA[---- ทำยังไงให้ไม่กลัวตาย ไม่กลัวว่าตัวตนของตัวเองจะหายไป ===ทางที่มัจจุราชจะมองไม่เห็นตัว === ---]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=02-08-2007&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=02-08-2007&group=9&gblog=1 Thu, 02 Aug 2007 12:12:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=8&gblog=1 https://wongglom.bloggang.com/rss <![CDATA[กระทู้จากห้องศาสนา เวบพันทิบ 2 พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ "เมาบุญ" แต่สอนให้ "หลุดพ้น" จริงหรือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=8&gblog=1 Tue, 24 Jul 2007 9:51:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=7&gblog=1 https://wongglom.bloggang.com/rss <![CDATA[จากกระทู้ที่ห้องศาสนา เวบพันทิบ *** ทำสมาธิ วิปัสสนาทั้งวันยังไง**]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=7&gblog=1 Tue, 24 Jul 2007 9:55:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=6&gblog=1 https://wongglom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทุกข์ใจที่เกิดจากความไม่พอใจ และที่เกิดจากความไม่คงทนของอารมณ์ของจิต แก้ไขด้วยด้วยการเห็น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=6&gblog=1 Tue, 24 Jul 2007 11:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=5&gblog=1 https://wongglom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำสมาธิเป็นพื้นฐานทุกเวลาที่ทำได้เพื่อให้จิตสงบ ดูอารมณ์ที่เกิดที่จิตเพื่อดับทุกข์ใจในปัจจุบัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=5&gblog=1 Tue, 24 Jul 2007 17:31:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=4&gblog=1 https://wongglom.bloggang.com/rss <![CDATA[จะดับทุกข์ใจอย่างถาวรได้ ต้องแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าจิตใจเป็นของเราให้ได้ในระดับจิตใต้สำนึก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=4&gblog=1 Tue, 24 Jul 2007 10:55:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=3&gblog=1 https://wongglom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์ทางกายเราแก้ไม่ได้ ทุกข์ทางใจเราแก้ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=24-07-2007&group=3&gblog=1 Tue, 24 Jul 2007 10:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=23-07-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=23-07-2007&group=2&gblog=1 https://wongglom.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรียบทุกข์ที่เหลือเท่ากับหยดน้ำ ๒-๓ หยดที่เหลืออยู่ จากน้ำทั้งมหาสมุททร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=23-07-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=23-07-2007&group=2&gblog=1 Mon, 23 Jul 2007 22:13:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=19-07-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=19-07-2007&group=1&gblog=1 https://wongglom.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะชี้เป้าหมายชีวิต ชีวิตนี้น้อยนัก ควรทีจะปฎิบัติเพื่อความเป็นอริยะก่อนสิ้นชีพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=19-07-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wongglom&month=19-07-2007&group=1&gblog=1 Thu, 19 Jul 2007 22:59:11 +0700